ปาย ปณาลี เดอะเนเจอร์ บูติก โฮเทล

โรงแรมเล็กๆ ที่แทรกตัวโดยสรรสร้างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา ที่โอบล้อมด้วยมนต์เสน่ห์แห่งสายธารและความปรารถนาดีของชาวบ้านชนบทในชุมชนเล็กๆ ที่ล้วนมีแต่ความจริงใจบนวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เพรียบพร้อมด้วยทุกสรรพสิ่ง ที่สวนทางกับการดำเนินชีวิตของคนสังคมเมือง สถาปัตยกรรมที่ถูกกำหนดสร้างมิได้เพียงเพื่อการหลับนอน แต่กลับถูกสร้างขึ้นเพื่อการพักผ่อนโดยแท้จริง จรรโลงความรู้สึก สะดวก สบาย ผ่อนคลาย อบอุ่นและปลอดภัย เติมแต่งแต้มด้วยสีสันงานไม้และผ้าทอผืนงาม เชื้อเชิญเพื่อการสัมผัสบริสุทธิ์ของวิถีธรรมชาติและการได้อยู่อาศัยของชุมชนกลุ่มเล็กๆที่ปรารถนาการมาเยือนอย่างมิตรภาพ

ปาย ปณาลี เดอะเนเจอร์ บูติก โฮเทล ยินดีต้อนรับ